Baza wiedzy powstała w celu upowszechniania informacji na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury oraz łączności ekologicznej dla ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju lokalnego, zależnego m.in. od dostępu do usług ekosystemowych.

W folderze "ścieżka nauczania" znajdują sie pogrupowane tematycznie materiały edukacyjne , między innymi filmy, prezentacje, animacje czy dokumenty dotyczące zielonej infrastruktury. W folderze "dokumenty"  i "linki" umieszczono listę wszystkich materiałów wykorzystanych do stworzenia kursu.

Platforma powstała w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”, którego głównym celem jest wspieranie współpracy samorządów szczebla gminnego
i Lokalnych Grup Działania, oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz rozpoznania, zachowania i odtwarzania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odzwiedź stronę projektu: http://www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/